Ponuka Služieb

Doprava , Výsadba a sadenie, Údržba záhrad, Realizácia záhrad, Kosenie a čistenie neudržiavaných pozemkov, Záhradnícke služby pre firmy, Poradenstvo pre záhradkárov.

Velkoobchod a Maloobchod, Import a Export rastlín z a do celého sveta. 

Viac info na
www.stredomorskezahrady.sk  alebo 0911 510 001